Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Voorschool-peutergroep

Locatiegegevens                                                 

Kanaal A N.Z. 191                                                                                                                                                                                                                                7881 KS Emmer-Compascuum                                                                                                                                                                                                      E-mail:   info@kinderopvangdribbel.nl                                                                                                                                                                                      Info:        www.kinderopvangdribbel.nl

Telefoon Voorschoolse peutergroep:     06-156 651 21                                                                                                                                              Telefoon groep KDV Dribbel:                    06-490 512 16

Voor foto’s ga naar Facebookpagina: “Kinderopvang Dribbel, Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal  en BSO”  

      

Voorschoolse peutergroep Dribbel (Peuterspeelzaal)                                              

De voorschoolse peutergroep is een peutergroep die professionele voorschoolse educatie verzorgd door het aanbieden van een gericht taalprogramma. Deze groep zit gevestigd aan Kanaal A n.z. 191 in een geheel eigen lokaal voorin de school.

De voorschoolse peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (in overleg kan een kind evt. voor zijn/haar 2,5 jarige leeftijd geplaatst worden).        Op deze peutergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De peutergroep is een uiterst goede voorbereiding op de komende stap naar de basisschool. Wij besteden actief aandacht aan het leren samen spelen, groeien in de zelfredzaamheid en verbreden van de kennis en vaardigheden. Wij zingen met ze, lezen voor, knutselen, spelen buiten en nog veel meer. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen op spelenderwijze, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden bij te leren. Dat doen we aan de hand van een taalprogramma speciaal ontwikkeld voor peuters, genaamd: “Puk & Ko”.

Openingstijden                                                                                                                                                                                                                                      De peuterspeelzaal is 3 dagdelen van 3,5 uur per week geopend zijn. Op de maandag, woensdag en vrijdag van 8.45(8.30)-11.45(12.00) uur. Om 8.45 uur starten wij met ons VVE programma. Om 11.45 uur staan de ouders weer klaar om hun kind op te halen en is er tot 12.00 uur de mogelijkheid om contact te hebben met de leidster. Uw kind komt 3 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, in totaal 10 uur per week (volgens de nieuwe eis van de gemeente per 1 januari 2016).  De vrijdagochtend is momenteel in opbouwfase. De peuterspeelzaal is onderdeel van Kinderopvang Dribbel en hierdoor goed te combineren met eventuele aanvullende uren kinderopvang. Ook kunnen wij eventueel het vervoer van uw peuter van de Voorschoolse peutergroep naar KDV Dribbel regelen.

Goede voorbereiding op de basisschool                                                                                                                                                                                    Ons peuterprogramma van Puk & Ko is gericht op ontwikkelingsstimulering. Wij werken intens samen met de leerkrachten van de naastgelegen kleuterklas, en behandelen dezelfde programma’s en thema’s. Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats met de kleuterklas van de school en hebben de medewerkers van de peuterspeelzaal elke week overleg met de leerkrachten van de kleuterklas. Door op deze manier samen te werken ontstaat er een duidelijke doorgaande lijn in het onderwijs, wat een absoluut voordeel voor uw kind zal zijn.

De ruimte                                                                                                                                                                                                                                                De groepsruimte is geheel ingericht en aangepast aan de leeftijd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. We hebben een poppenhoek met tafel en stoeltjes, de Speelkussens-hoek, de groepstafel waar we knutselen, bouwhoek, rustruimte met bank en tevens in de groepsruimte een eigen lage keukenblok voor kinderen waar ze hun handen kunnen wassen na een knutselactiviteit. Daarnaast zitten de peutertoiletjes om de hoek, waar de leidster duidelijk zicht op heeft en is er een verstelbare verschoningstafel aanwezig, afgeschermd met een scherm, waar kinderen verschoond kunnen worden indien nodig. De muren zijn leuk aangekleed door middel van vrolijke knutsels. We hebben verschillende speelmaterialen aangeschaft, zoals o.a: houten trein, blokken, Duplo, boekjes, puzzels, knutselmaterialen e.d. Uw kind zal niets tekort komen bij de peuterspeelzaal.

Wat zelf meenemen                                                                                                                                                                                                                         Voor het fruitmoment, welke binnen het dagritme plaatsvindt, geeft u uw kind vers schoongemaakt fruit mee. Dit doet u dan in het schooltasje van uw kind welke u bij het brengen, in de grote mand bij de deur legt. Ook pantoffels zou fijn zijn, aangezien de schoenen van uw kind altijd uitgaan. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, wordt u vriendelijk verzocht om ook een setje reservekleding en evt. een luier mee te geven in het schooltasje.

Medewerkers peutergroep                                                                                                                                                                                                              Juf Hilde Mones-Jas en Susanne Ruitenberg zijn de juffen van de Voorschoolse peutergroep. Juf Hilde zal er het meest zijn. Susanne is onze vaste invaljuf. De Medewerkers hebben jarenlange ervaring in het werk met de doelgroep en het PABO/SPW niveau 4 diploma in bezit. Daarnaast hebben beide medewerkers in bezit het ‘Puk & Ko’ VVE(Voor-en vroegschoolse educatie)-diploma en het 3f Taalniveau-certificaat.

Kindvolgsysteem: “Dorr”                                                                                                                                                                                                                    Net als op Cbs de Triangel het kindvolg-systeem “kleuters” gebruikt wordt, hanteren wij het kindvolg-systeem “peuters”. Op deze manier hanteren wij dezelfde werkwijze als de school als het gaat om: “observeren, registreren en rapporteren”. Hiermee creëren wij een doorgaande lijn met de basisschool.

VVE taalprogramma “Puk en Ko” voor peuters                                                                                                                                                                     Alle peuters die naar de voorschoolse peutergroep komen, krijgen het VVE-taalprogramma Puk en Ko aangeboden, wat op spelenderwijze gebeurt met de handpop: “Puk”. Het taalprogramma laat peuters spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociaalcommunicatieve vaardigheden en woordenschat. Een echte voorsprong voor uw kind, wanneer het over gaat naar de basisschool.

Plaatsingmogelijkheden

Er zijn drie plaatsingmogelijkheden.

De passende plaatsingmogelijkheid en ouderbijdrage die daarbij hoort is er geheel afhankelijk van of ouders wel/niet beiden werkend zijn/ of kind wel/niet een indicatie heeft van het consultatiebureau.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op per mail of telefoon.

Bent u geïnteresseerd in de voorschoolse peutergroep binnen CBS De Triangel, wilt u uw kindje eens laten proefdraaien, aanmelden of wilt u de groep komen bezichtigen?

Neemt u dan contact op met Karin Vos:

Via e-mail:         info@kinderopvangdribbel.nl (met uw telefoonnummer en wanneer u graag teruggebeld wilt worden)

Telefoon:            Kantoor: 06-253 336 48 / Groepstelefoon: 06-490 512 16

Facebook:           ‘Like’ onze Facebookpagina: ‘Kinderopvang Dribbel, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO’,

en zie alle foto’s die wij elke week plaatsen.

 

Locatieadres

Voorschoolse Peutergroep/ locatie Triangel                                                                                                                                                                                                       Kanaal A N.Z. 191                                                                                                                                                                                                                                                 7881 KS Emmer-Compascuum/Emmer-Erfscheidenveen