Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Voorschool CBS Triangel

Locatiegegevens  

Voorschool CBS Triangel

Kanaal A N.Z. 191

7881 KS Emmer-Compascuum

Website: www.kinderopvangdribbel.nl

E-mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Telefoon Voorschool:       06-156 651 21

Telefoon KDV Dribbel:    06-490 512 16

Voor foto’s ga naar onze Facebookpagina: “Kindercentrum Dribbel: KDV, PSZ en BSO” 

Voorschool (Peuterspeelzaal)                                              

De voorschool is een peutergroep die professionele voorschoolse educatie verzorgd door het aanbieden van een gericht taalprogramma. Deze groep zit gevestigd aan Kanaal A n.z. 191 in een geheel eigen lokaal voorin de school.

De voorschool is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Op deze peutergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De peutergroep is een uiterst goede voorbereiding op de komende stap naar de basisschool. Wij besteden actief aandacht aan het leren samen spelen, groeien in de zelfredzaamheid en verbreden van de kennis en vaardigheden. Wij zingen met ze, lezen voor, knutselen, spelen buiten en nog veel meer. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen op spelenderwijze, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden bij te leren. Dat doen we aan de hand van een taalprogramma speciaal ontwikkeld voor peuters, genaamd: “Puk & Ko”.

Openingstijden                                                                                                                                                                                                                                         

De voorschool is 3 dagdelen per week (binnen de 40 schoolweken per jaar), geopend. In totaal 10 uur wordt er VVE aangeboden.

Maandag:    08:30-11:45 uur

Woensdag:  08:30-11:45 uur

Donderdag: 08:30-12:00 uur

Vanaf 08:30 uur zijn de kinderen welkom en mogen alvast (eventueel met ouder), plaatsnemen in de kring om een boekje te lezen. Wanneer alle peuters binnen zijn, wordt er gestart met het ochtendritueel; het zingen van een welkomstlied en leest de juf een verhaal voor. Daarna volgt de planning voor die dagdeel.

Een kind volgt 10 uur VVE per week  (volgens de eis van de gemeente per 1 januari 2016). De peuterspeelzaal is onderdeel van Kinderopvang Dribbel en hierdoor goed te combineren met eventuele aanvullende uren kinderopvang. Ook kunnen wij eventueel het vervoer van uw peuter van de Voorschool naar KDV Dribbel regelen. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Goede voorbereiding op de basisschool                                                                                                                                                                                    Ons peuterprogramma van Puk & Ko is gericht op ontwikkelingsstimulering. Wij werken intens samen met de leerkrachten van de naastgelegen kleuterklas, en behandelen dezelfde programma’s en thema’s. Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats met de kleuterklas van de school en hebben de medewerkers van de peuterspeelzaal elke week overleg met de leerkrachten van de kleuterklas. Door op deze manier samen te werken ontstaat er een duidelijke doorgaande lijn in het onderwijs, wat een absoluut voordeel voor uw kind zal zijn.

De ruimte                                                                                                                                                                                                                                                De groepsruimte is geheel ingericht en aangepast aan de leeftijd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. We hebben een poppenhoek met tafel en stoeltjes, de Speelkussens-hoek, de groepstafel waar we knutselen, bouwhoek, rustruimte met bank en tevens in de groepsruimte een eigen lage keukenblok voor kinderen waar ze hun handen kunnen wassen na een knutselactiviteit. Daarnaast zitten de peutertoiletjes om de hoek, waar de leidster duidelijk zicht op heeft en is er een verstelbare verschoningstafel aanwezig, afgeschermd met een scherm, waar kinderen verschoond kunnen worden indien nodig. De muren zijn leuk aangekleed door middel van vrolijke knutsels. We hebben verschillende speelmaterialen aangeschaft, zoals o.a: houten trein, blokken, Duplo, boekjes, puzzels, knutselmaterialen e.d. Uw kind zal niets tekort komen bij de peuterspeelzaal.

Wat zelf meenemen                                                                                                                                                                                                                         Voor het fruitmoment, welke binnen het dagritme plaatsvindt, geeft u uw kind vers schoongemaakt fruit mee. Dit doet u dan in het schooltasje van uw kind welke u bij het brengen, in de grote mand bij de deur legt. Ook pantoffels zou fijn zijn, aangezien de schoenen van uw kind altijd uitgaan. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, wordt u vriendelijk verzocht om ook een setje reservekleding en een luier mee te geven in het schooltasje.

Voorschooljuf                                                                                                                                                                                                             

Zoë de Hoop is de vaste Juf van de Voorschool. Ze is in het bezit van het diploma SAW niveau 4 met daarbij het VVE (Voor-en vroegschoolse educatie)-certificaat en voldoet aan heeft het 3F taalniveau certificaat. Heeft daarbij ervaring in het werk in het onderwijs.

Kindvolgsysteem: “Dorr”                                                                                                                                                                                                                    Net als op Cbs de Triangel het kindvolg-systeem “kleuters” gebruikt wordt, hanteren wij het kindvolg-systeem “peuters”. Op deze manier hanteren wij dezelfde werkwijze als de school als het gaat om: “observeren, registreren en rapporteren”. Hiermee creëren wij een doorgaande lijn met de basisschool.

VVE taalprogramma “Puk en Ko” voor peuters                                                                                                                                                                     Alle peuters die naar de voorschool komen, krijgen het VVE-taalprogramma Puk en Ko aangeboden, wat op spelenderwijze gebeurt met de handpop: “Puk”. Het taalprogramma laat peuters spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociaalcommunicatieve vaardigheden en woordenschat. Een echte voorsprong voor uw kind, wanneer het over gaat naar de basisschool.

Plaatsingmogelijkheden

Er zijn drie plaatsingsmogelijkheden.

De passende plaatsing en ouderbijdrage die daarbij hoort is van meerdere factoren afhankelijk.

o.a. of de ouder(s) werkzaam zijn/ zijn er twee inkomens/ heeft het kind een indicatie voor plaatsing.

Voor meer informatie, neem contact op met ons of kijk op de website van OKCE waar wij onderdeel van zijn:

www.OKCE.nl (Ontwikkeling kindCentra Emmen)

 

Bent u geïnteresseerd in de voorschoolse peutergroep binnen CBS De Triangel, wilt u uw kindje eens laten proefdraaien, aanmelden of wilt u de groep komen bezichtigen?

Neemt u dan contact op met Karin Vos:

Via e-mail:         info@kinderopvangdribbel.nl (met uw telefoonnummer en wanneer u graag teruggebeld wilt worden)

Telefoon:            Kantoor: 06-253 336 48 / Groepstelefoon: 06-490 512 16

Facebook:           ‘Like’ onze Facebookpagina: ‘Kindercentrum Dribbel: KDV, PSZ en BSO’.

en zie alle foto’s die wij elke week plaatsen.